O NAS

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

zostało zarejestrowane

w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 8 stycznia 2016 r.

pod numerem 0000595183

 

 STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

 

WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI - OPIS PROJEKTU na lata 2019-2022

 WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI - OPIS PROJEKTU

 

POMOC NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE - OPIS PROJEKTU

 

PROJEKT GRANTOWY - OPIS PROJEKTU

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

 

 

 

Pracownicy biura:

Marta Mierzyńska- p.o. kierownika biura LGD Miasta Brodnicy

Klaudia Kułakowska- pracownik biurowy LGD Miasta Brodnicy