24.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące teczek i toreb

zapytanie ofertowe

 

15.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu gadżetów reklamowych

zapytanie ofertowe

 Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w zakładanej szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy nie wyłoniono.

04.09.2019 Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

zapytanie ofertowe

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów eksploatacyjnych do dnia 10.09.2019 r. wpłynęły 3 oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę NEO-SYSTEM Marcin Krajewski. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

04.09.2019 Zapytanie ofertowe na gadżety reklamowe 

zapytanie ofertowe

27.08.2019 Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki

zapytanie ofertowe

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów eksploatacyjnych do dnia 2.09.2019 r. do godz. 15:00 wpłynęło 10 ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę SIGMA Joanna Rąpała, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojno. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

27.08.2019 Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych

zapytanie ofertowe

 Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 4 września 2019 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 9 września 2019 r. 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie do biura LGD Miasta Brodnicy nie wpłynęła żadna oferta na realizację zapytania ofertowego dotyczącego artykułów spożywczych. 

 09.08.2019r.- Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki

zapytanie ofertowe

 Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w zakładanej szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy nie wyłoniono.

09.08.2019 r. -Zapytanie ofertowe na zakup gadżetów reklamowych i materiałów szkoleniowych

zapytanie ofertowe

Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w zakładanej szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy nie wyłoniono.

 Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 9 sierpnia 2019 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00

 

18.02.2019 r. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki

zapytanie ofertowe

 

15.02.2019 r. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup tonerów.

Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w zakładanej szacunkowej wartości zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy nie wyłoniono.

15.02.2019 r.  Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 15 lutego 2019 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 15:00

 

07.02.2019 r. Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

zapytanie ofertowe

 07.02.2019 r. Zapytanie ofertowe na materiały eksploatacyjne do drukarki (tonery)

zapytanie ofertowe

19.10.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów szkoleniowych (eko notes z długopisem) 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów szkoleniowych do dnia 15.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę PRESTO Irena Betlejewska. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

19.10.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wynajem Sali z cateringiem

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu Sali z cateringiem do dnia 15.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

19.10.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na trenera prowadzącego warsztaty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące trenera prowadzącego warsztaty do dnia 12.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły cztery oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę złożoną przez Panią Justynę Stańczak- Anuszewską. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

19.10.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów biurowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych do dnia 17.10.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę złożoną przez firmę NEO-SYSTEM Marcin Krajewski. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

12.10.2018 r. - Zapytanie ofertowe na wynajem sali z cateringiem 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 12 października 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15:00

12.10.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 12 października 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15:00

10.10.2018r. Zapytanie ofertowe na trenera prowadzącego warsztaty

ZO_czesc_1

ZO_czesc_2

 

10.10.2018r. Zapytanie ofertowe na wynajem sali z cateringiem

ZO_czesc_1

ZO_czesc_2

 

10.10.2018r. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych

ZO_materialy_szkol_czesc_1

ZO_czesc_2

 

10.10.2018r. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

ZO_materialy_biur

 08.10.2018 Informujemy, że zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy Warsztatów Aktywizacji Społecznej zostaje wydłużone do wyczerpania alokacji na przeprowadzenie warsztatów.

 

 

ZO_czesc_2

 01.10.2018r. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy Warsztatów Aktywizacji Społecznej

Zgodnie z zapisami § 17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 1 października 2018r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 4 października 2018r. do godz. 15.00.

 

26.09.2018r. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy Warsztatów Aktywizacji Społecznej

 ZO_cz_1

ZO_cz_2

 

26.09.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na druk ulotek

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące trenera prowadzącego warsztaty do dnia 25.09.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły dwie oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę złożoną przez firmę PRESTO Irena Betlejewska. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

21.09.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup gadżetów reklamowych (pendrive, kubki termiczne, plecaki z nadrukiem)

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów biurowych do dnia 20.09.2018r. do godz. 15:00 wpłynęły cztery oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Mkk Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

 21.09.2018 r. - Zapytanie ofertowe na druk ulotek 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 21 września 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 25 września 2018 r. do godz. 15:00

18.09.2018 r. – Zapytanie Ofertowe na druk ulotek

ZO Druk Ulotek

18.09.2018 r. – Zapytanie Ofertowe na gadżety reklamowe (pendrive, kubki termiczne, plecaki z nadrukiem)

ZO Gadżety Reklamowe

 

06.09.2018r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup kalendarzy trójdzielnych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kalendarzy trójdzielnych do dnia 5 września 2018 r. do godz. 15:00 wpłynęły dwadzieścia dwie oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy NajDruk Tomasz Bogatko. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

06.09.2018r. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

Dnia 10.09.2018r. Firma KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk zrezygnowała z realizacji zapytania ofertowego na zakup tonerów (oryginał) do drukarki.

W związku z powyższym do realizacji wybrano ofertę  firmy Sigma. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kalendarzy trójdzielnych do dnia 5 września 2018 r. do godz. 15:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

 

 28.08.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup tonerów

ZO Tonery

 28.08.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup kalendarzy trójdzielnych

ZO Kalendarze Trójdzielne

20.08.2018 r.  - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup mebli biurowych

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 sierpnia 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

 

Dzięki zastosowaniu zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00, wpłynęła jedna dodatkowa oferta.

 

Na podstawie zebranych ofert Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy MEBWAY Kamil Gałdzicki, ul. Fabryczna 2 lok. 3.5, 20-301 Lublin, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 9 sierpnia br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym

 

13.8.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup mebli biurowych

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 sierpnia 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

02.08.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup mebli biurowych

ZO Zakup Mebli Biurowych 

 

19.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wynajem sali wykładowej z wyposażeniem w trakcie warsztatów

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę Oferenta Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

19.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa, obiad) w trakcie warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. "Krok do Samodzielności"

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Usługi Gastronomiczne Karina Skutnik, ul. Przykop 57/4, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

19.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

 

Dzięki zastosowaniu zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, wpłynęła jedna dodatkowa oferta.

 

Na podstawie zebranych ofert Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Presto Irena Betlejewska, ul. Kamionka 7, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

19.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa) w trakcie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 13 lipca 2018 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00.

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 14:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Usługi Gastronomiczne Karina Skutnik, ul. Przykop 57/4, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj. do dnia 12 lipca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

16.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup notesów ekologicznych z długopisem dla uczestników warsztatów pn. „Krok do Samodzielności”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu notesów ekologicznych z długopisem dla uczestników warsztatów do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęło siedem ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy Presto. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

16.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęło osiem ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę Pani Justyny Stańczak – Anuszewskiej. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

16.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęło dziesięć ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy FAKTORIA REKlAMY. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

16.07.2018 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie szkoleń (trener) dla potencjalnych Beneficjentów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń (trener) dla potencjalnych Beneficjentów do dnia 12 lipca 2018 r.  do godz. 15:00 wpłynęły trzy oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę Pani Justyny Stańczak – Anuszewskiej. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

13.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup ROLL-UP z nadrukiem oraz torbą transportową

ZO ROLL-UP

  

13.07.2018 r. – U W A G A:

WYDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA:

- zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa) w trakcie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów (LGDMB-ZO/4/2018);

- zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń (LGDMB-ZO/5/2018);

- zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (obiad, przerwa kawowa) w trakcie warsztatów (LGDMB-ZO/8/2018);

- wynajem Sali wykładowej z wyposażeniem w trakcie warsztatów (LGDMB-ZO/9/2018)

DO DNIA 19 LIPCA 2018 R., DO GODZ. 14:00.

Oferty Cenowe wraz z załącznikami należy przesłać na formularzach zgodnie z Zapytaniami ofertowymi zamieszczonymi w dniu 3 lipca 2018 r.

 

 

06.07.2018 r. Uzupełnienie treści do Zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem

I     INFORMACJE OGÓLNE:  

7.      Wykonawca musi posiadać m.in. 4 letnie doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć o podobnej tematyce, w tym posiadający co najmniej wypracowane 100 h w każdym zaplanowanym zakresie merytorycznym. Potwierdzenie doświadczenia należy załączyć do niniejszej oferty cenowej (referencje, oświadczenie z wymienionym  doświadczeniem z zakresu zapytania, wykaz przepracowanych godzin). Doświadczenie będzie weryfikowane u wskazanych Podmiotów.

06.07.2018 r. Uzupełnienie treści do Zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń  (trener) dla potencjalnych Beneficjentów

I     INFORMACJE OGÓLNE:  

7.      Wykonawca musi posiadać m.in. 4 letnie doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć o podobnej tematyce, w tym posiadający co najmniej wypracowane 100 h w każdym zaplanowanym zakresie merytorycznym. Potwierdzenie doświadczenia należy załączyć do niniejszej oferty cenowej (referencje, oświadczenie z wymienionym doświadczeniem z zakresu zapytania, wykaz przepracowanych godzin). Doświadczenie będzie weryfikowane u wskazanych Podmiotów.

 

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup notesów ekologicznych z długopisem dla uczestników warsztatów

ZO Notesy ekologiczne z długopisem - Warsztaty

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na wynajem Sali wykładowej z wyposażeniem w trakcie warsztatów

ZO Wynajem Sali Wykładowej z wyposażaniem - Warsztaty

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (obiad, przerwa kawowa) w trakcie warsztatów

ZO Catering (obiad, przerwa kawowa) - Warsztaty

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem

ZO Przeprowadzenie Warsztatów (Trener)

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup długopisów z nadrukiem dla uczestników szkoleń

ZO Długopisy z nadrukiem - Szkolenia

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń

ZO Materiały Szkoleniowe - Szkolenia

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej (przerwa kawowa) w trakcie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

ZO Catering (przerwa kawowa) - Szkolenia

03.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń (trener) dla potencjalnych Beneficjentów

ZO Przeprowadzenie Szkoleń (Trener)

02.07.2018 - Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego na zakup Długopisów Metalowych z Grawerem

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  kubeczków reklamowych do dnia  29 czerwca 2018 r.  do godz. 14:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Agrelo - Tomasz Wilisowski, ul. Floriańska 32/3, 38-200 Jasło.

Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

02.07.2018 - Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego na zakup Kubeczków Reklamowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  kubeczków reklamowych do dnia  29 czerwca 2018 r.  do godz. 14:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Agrelo - Tomasz Wilisowski, ul. Floriańska 32/3, 38-200 Jasło.

Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

  

21.06.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup długopisów metalowych z grawerem

ZO Długopisy metalowe z grawerem

 

21.06.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zakup kubeczków reklamowych

ZO Kubeczki Reklamowe

 

ROK 2018 powyżej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów biurowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  materiałów biurowych do dnia  28 listopada 2017 r.  do godz. 11:00 wpłynęły cztery oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę NEO SYSTEM Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80B, 87-300 Brodnica. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

21.11.2017 r. - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

 

07.11.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala) w trakcie warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności”

 

Po zastosowaniu zapisów  § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 10:00, wpłynęła jedna oferta.

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy CES Bonum ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj do dnia 7 listopada br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

02.11.2017 r. - Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala) w trakcie warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do samodzielności”

Przedłużony termin na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem Sali ( obiad, przerwa kawowa, sala) na warsztaty dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. Krok do samodzielności”

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 2 listopada 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kompleksowej usługi cateringowej wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala) 

26.10.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup tonerów (oryginały) do drukarki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  tonerów (oryginały) do drukarki do dnia  25 października 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło dwanaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę SIGMA, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

26.10.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem pn. „Krok do Samodzielności” do dnia  25 października 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło pięć ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę Pani Justyny Stańczak – Anuszewską. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

19.10.2017 r. - Zapytanie ofertowe na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

 

19.10.2017 r. - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener) 

 

15.09.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup kalendarzy trójdzielnych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  kalendarzy trójdzielnych do dnia  14 września 2017 r.  do godz. 11:00 wpłynęły czterdzieści cztery oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę NajDruk Tomasz Bogatko, ul. Torowa 9h, 35-205 Rzeszów. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

13.09.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup tonerów (oryginały) do drukarki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  tonerów (oryginały) do drukarki do dnia  13 września 2017 r.  do godz. 11:00 wpłynęło osiem ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę SIGMA, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

07.09.2017 r. Zapytanie ofertowe – kalendarze trójdzielne

Zapytanie ofertowe na zakup kalendarzy trójdzielnych

 

07.09.2017 r. - Anulowane zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017 r. - na zakup kalendarzy trójdzielnych

 

Zgodnie z §20 ust. 1 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, LGD odstępuje od postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyn.

 

06.09.2017 r. Zapytanie ofertowe – kalendarze trójdzielne

Zapytanie ofertowe na zakup kalendarzy trójdzielnych

 

06.09.2017 r. Zapytanie ofertowe – tonery (oryginał) do drukarki

 

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów (oryginał) do drukarki

 

18.08.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na druk plakatów

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące druku plakatów do dnia 17 sierpnia 2017 r.  do godz. 15:00 wpłynęło siedem ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała ofertę firmy ON STUDIO Sp. z o.o., 10-546 Olsztyn, ul. Kajki 3/1. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

10.08.2017 r. - Zapytanie Ofertowe na druk plakatów

Zapytanie Ofertowe - druk plakatów

 

 

03.07.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup wyposażenia do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły,krzesła)

Po zastosowaniu zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły trzy oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy Technica Group, ul. Miłosna 2, Ochaby Małe, 43-430 Skoczów. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

 

 

03.07.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup namiotu do Mobilnego Punktu Informacyjnego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  namiotu do Mobilnego Punktu Informacyjnego do dnia  3 lipca 2017 r.  do godz. 12:00 wpłynęło sześć ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę MITKO Sp. Z o.o, 44-304 Wodzisław Śl., Osiedle 1 Maja 16 G. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

30.06.2017 r. - Przedłużony termin na zakup wyposażenia do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły, krzesła) – zmiana wymagań dotyczących specyfikacji przedmiotu zamówienia

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 30 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00.

 

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły, krzesła)

 

30.06.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup potykacza i tablicy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu potykacza i tablicy do dnia  29 czerwca 2017 r.  do godz. 15:30 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Novum – Invest Sp. Z o.o., 84-808 Zabrze, ul. Szybowa 14c. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

26.06.2017 r. - Zapytanie ofertowe – namiot do Mobilnego Punktu Informacyjnego

Zapytanie ofertowe - namiot

 

23.06.2017 r. - Zapytanie ofertowe – wyposażenie do Mobilnego Punktu Informacyjnego (stoły, krzesła)

Zapytanie ofertowe – stoły składane, krzesła składane

 

22.06.2017 r. - Zapytanie ofertowe - potykacz dwustronny i tablica wewnętrzna

Zapytanie ofertowe na zakup potykacza dwustronnego i tablicy wewnętrznej

 

11.05.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń z dnia 28.04.2017 r.

 

Po zastosowaniu zapisów §17 Regulaminu wyboru ofert ..., do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 10:00, wpłynęła jedna dodatkowa oferta.

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę AUTOGRAF Studio Reklamy z siedzibą ul. Klubowa 75, Karbowo, 87-300 Brodnica. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

Przedłużony termin na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń z dnia 28.04.2017 r.

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 04 maja 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 10:00.

 

Zapytanie ofertowe na torby papierowe z nadrukiem

 

04.05.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów (teczki) dla uczestników szkoleń z dnia 26.04.2017 r.

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów szkoleniowych (teczki) dla uczestników szkoleń  do dnia  28 kwietnia 2017 r.  do godz. 15:00 wpłynęło pięć ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Zakład Poligraficzny DZIAMSKI-GRYSKA, ul. Żeromskiego 10, 62-020 Swarzędz. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

 

28.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń

 

Zapytanie ofertowe na zakup toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników szkoleń

28.04.2017 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń z dnia 24.04.2017 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń  do dnia 26 kwietnia 2017 r.  do godz. 15:00 wpłynęło jedenaście ofert.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę Studio Siedem Biedrzycki Spółka Jawna, ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary/k. Krakowa. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

 

26.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe (teczki) dla uczestników szkoleń

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych (teczki) dla uczestników szkoleń

 

25.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe (teczki) dla uczestników szkoleń

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych (teczki) dla uczestników szkoleń

 

ANULOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.04.2017 R. - NA ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (TECZKI) DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 

Zgodnie z §20 ust. 1 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, LGD odstępuje od postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyn.

 

24.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń

 

04.04.2017 r. - Zapytanie ofertowe - materiały dla uczestników Warsztatów

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dla uczestników Warsztatów

 

07.04.2017 r. ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 04.04.2017 r. na zakup materiałów dla uczestników Warsztatów:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów dla uczestników warsztatów  do dnia  6 kwietnia 2017 r.  do godz. 14:00 wpłynęły trzy oferty.

Komisja dokonująca wyboru oferty wybrała firmę PHU OFFMEDIA STUDIO REKLAMY Wojciech Derek, ul. Heweliusza 7Ł, 59-220 Legnica. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym oraz wartość ofert nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

  

 

28.03.2017 r. - Przedłużony termin – Zapytania ofertowe

 

Zgodnie z zapisami  §17 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla wyboru wykonawców usług, dnia 28 marca 2017 r. zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń (trener)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener)

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową (przerwa kawowa)

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala)

31.03.2017 r. - Rozstrzygnięte zapytania ofertowe

 

Ad. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń (trener).

 

Po zastosowaniu zapisów  § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, wpłynęły trzy oferty.

 

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę Panią Justynę Stańczak – Anuszewską, która otrzymała najwyższą liczbę punktów na ocenie oferty, a tym samym spełniła kryteria wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

 

Ad. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów (trener).

 

Po zastosowaniu zapisów  § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, wpłynęło pięć ofert.

 

Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę Panią Justynę Stańczak – Anuszewską, która otrzymała najwyższą liczbę punktów na ocenie oferty, a tym samym spełniła kryteria wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.

 

 

Ad. Zapytanie ofertowe na usługę cateringową (przerwa kawowa).

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy CES Bonum ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj do dnia 23 marca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

 

Ad. Zapytanie ofertowe na usługę cateringową wraz z wynajmem sali (obiad, przerwa kawowa, sala).

 

Pomimo zastosowania zapisów § 17 Regulaminu wyboru ofert..., do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 12:00, nie wpłynęła żadna dodatkowa oferta.

 

 

W związku z powyższym Komisja dokonująca wyboru ofert wybrała ofertę firmy CES Bonum ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, która wpłynęła w pierwszym terminie składania ofert tj do dnia 23 marca br. Wybrana oferta spełnia kryterium wyboru oferty opisane w zapytaniu ofertowym.