Młodzi duchem!

"Młodzi duchem" to projekt realizowany przez Chorągiew Kujawsko- Pomorską ZHP Hufiec Brodnica!

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób starszych zamieszkujących obszar miasta Brodnica poprzez umożliwienie i zachęcenie ich do włączenia się w życie społeczne, a także zwiększenie poczucia pewności siebie w kontaktach interpersonalnych.