Podpisaliśmy kolejne umowy!!!

Dnia 18 grudnia 2019 roku w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów grantowych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisało umowy na realizację następujących projektów:

1.       Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”; tytuł projektu: „Szkoła dla rodziców”

2.       Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”; tytuł projektu: „Poznajemy siebie, zmieniamy się!”

3.       Fundacja „Pomimo Wszystko”; tytuł projektu: „Krok Naprzód” edycja II

4.       Stowarzyszenie Bez Granic; tytuł projektu: „BEZ GRANIC”

5.       Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA; tytuł projektu: „Jesteś CUDEM- jak szukać spełnienia i jak uczynić niemożliwe możliwym”

6.       Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Volo Vivere; tytuł projektu: Świadomy rodzic- warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych”

7.       Stowarzyszenie Planeta Kobiet; tytuł projektu: „Odważna i pełna poczucia wartości”

 

Dnia 19 grudnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie umów Beneficjentom przez Marszałka Piotra Całbeckiego.

W uroczystości udział wzięli: Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy, przedstawiciele Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”, Fundacji „Pomimo Wszystko”, Brodnickiego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA oraz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Volo Vivere.

 

Wszystkim Beneficjentom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych działań.