Szkolenie w zakresie wdrażania projektów grantowych EFS

Dnia 26.11.2019 r. w  Krobi odbyło się  szkolenie w zakresie wdrażania projektów grantowych EFS w ramach instrumentu RLKS dla Lokalnych Grup Działania organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, na którym Nas nie zabrakło.

Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwsza część szkolenia dotyczyła problematyki prawidłowego sporządzania wniosków o płatność. W drugiej omówiono najczęściej pojawiające się problemy podczas realizacji projektów grantowych.

 

Celem szkolenia było:

- zapoznanie się z tematyką harmonogramu płatności.

- zasady wprowadzania danych uczestników do systemu SL,

- uzyskanie wiedzy jak poprawnie wypełniać wnioski o płatność,

- podstawowe założenia podręcznika beneficjenta w ramach EFS,

- uzyskanie wiedzy na temat wymaganych dokumentów do rozliczenia projektów,