Projekt ,, Aktywizacja rodziców niepełnosprawnych dzieci - Siła w rodzinie"

Zakres zadań prowadzonych przez Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ,,Nadzieja" w ramach projektu ,, Aktywizacja rodziców niepełnosprawnych dzieci - Siła w rodzinie" obejmuje warsztaty/ spotkania z :
* Psychologiem/terapeutą -  na spotkaniach omawiane były zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu -sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;omawianie modułu postępowania ABC,autoagresja;krzyk i wokalizy,przeklinanie,niska samoocena mała wiara w swoje możliwości; wybiórczość ; pokarmowa.;komunikacja w spektrum zaburzeń autystycznych; ubezwłasnowolnienie- poszczególne etapy postępowania by uzyskać ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite dla dziecka/osoby z zaburzeniami psychicznymi.
* prelegent MOPS - omawianie takich zagadnień jak: świadczenia rodzinne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wg Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej, omawianie niezbędnej dokumentacji która jest wymagana do uzyskania danych świadczeń dla dziecka oraz prawnego opiekuna .
* wyjazdy Stajnia Okser- organizacja jazdy konnej z elementami hipoterapii dla dzieci oraz jazda konna dla rodziców; potem ognisko i kiełbaski; Dzieci oraz rodzice mieli również możliwość przejażdżki bryczką.