Władze LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy:

1. Iwona Sugalska - Prezes

2. Maciej Betlejewski – Wiceprezes,

3. Małgorzata Miętkiewicz – Sekretarz,

4. Magdalena Hoga – Skarbnik,

5. Arkadiusz Fogel – Członek,

6. Adam Twarogowski – Członek,

7. Magdalena Michniowska – Członek.

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy:

1. Anna Kupczyk – Przewodnicząca,

2. Elżbieta Kulwicka - Wiceprzewodnicząca,

3. Inga Tylicka-Grzywacz – Członek.

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy:

1. Małgorzata Trędowska – Przewodnicząca,

2. Paweł Biały – Zastępca,

3. Maciej Zieliński – Sekretarz,

4. Karolina Czyżewska,

5. Katarzyna Gawłowska,

6. Przemysław Różański,

7. Łukasz Kolasiński,

8. Paweł Kędzia,

9. Jan Orzech,

10. Magdalena Marońska,

11. Aneta Giemza-Bartnicka,

12. Tadeusz Kuroś,

13. Marcin Pałyga,

14. Anna Wetzel,

15. Mirosława Karpowicz.